Rustprimer /globalassets/inriver/resources/86467_yunik_rustprimer_0_75l.png

Varianter

0,75 L

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 1 Timma

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Radiator og rør

Finish

5, Matt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data