Kontakt

Har du bruk for hjelp til markedsføring, priser eller annet, vennligst kontakt:

Back office
Flügger Norway AS
Unicell nordic (Norge)
Waldemar Thranesgate 84B
0175 Oslo 
Norge
 
Telefon: +47 23 30 21 90
 
Har du tekniske spørsmål vedrørende våre produkter, vennligst kontakt:
 
Produkt Support
Telefon: +47 23 30 21 90
1

Salgsleder


Frank Pettersen

frpe@unicellnordic.com