Miljø

Les om vår miljøpolitikk

Virksomheten arbeider strukturert med å redusere forurensning til luft, vann og jord. Både internt i forbindelse med konsernets aktiviteter og eksternt når våre produkter brukes av kundene.  
 
1. Vi er ISO-sertifisert
Våre fabrikker og våre logistikksentre i Kolding og Bollebygd er miljøsertifisert i henhold til ISO14001. På andre steder samt i salgsleddet har vi valgt bort miljøsertifisering, men har fokus på å være miljøbevisste.
 
2. Vi kommuniserer med omverdenen
Vi fører en dialog med kunder, bransjeorganisasjoner og myndigheter med sikte på å være velinformert om relevante, aktuelle og fremtidige miljøforhold.
 
3. Vi samarbeider med leverandører 
Vi utvikler leverandørsamarbeid med utgangspunkt i pris, kvalitet, leveringssikkerhet, miljø og etikk. Våre leverandører skal kjenne vår miljøpolitikk og som minimum følge nasjonal lovgivning i forbindelse med produksjon og distribusjon av produktene vi kjøper hos dem.
 
4. Vi fokuserer på miljøvennlig produktutvikling, produksjon og distribusjon
Vi utvikler, produserer og prioriterer produkter som gir minst mulig sjenanse ved påføring og tørking. Dette av hensyn til både arbeidsmiljø, inneklima og generelle miljøpåvirkninger. Vi emballerer våre produkter med anvisninger som forteller om eventuelle miljø- og sikkerhetshensyn, og vi distribuerer med sikte på å minimere CO2-utslipp.

Innkjøpspolitikk

Vi forventer at våre leverandører tar nødvendig hensyn til miljø, etikk og arbeidsmiljø i forbindelse med fremstilling av produktene. Vi forventer også at de leverandørene som transporterer varene til våre lagre, følger lovgivningen og for øvrig transporterer produktene på den mest hensiktsmessige måten med tanke på miljøet.