Tremaling 90 Plus /globalassets/inriver/resources/83800_yunik_traemaling_90_3l.png

Varianter

3 L
eco-label se/044/003
Blank akrylmaling til tre og metall innendørs

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 20 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Wood

Finish

90, Blank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data