Heftprimer /globalassets/inriver/resources/86489_yunik_haefteprimer_750ml.png

Varianter

0,75 L

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 2 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Radiator og rør

Finish

5, Matt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data