Lettsparkel M /globalassets/inriver/resources/83007_yunik_letspartel_m_10l-109564.png?6fb89f3b

Varianter

10 L
CE
3 L
0,4 L
CE
Lett håndsparkel med mellomfine korn til tørre rom

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Rekkeevne

1 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data