Beis

Beis /globalassets/inriver/resources/33658_matt-stain_10_038l_yu-trebej-104635.png?7e9ce4bc

Varianter

0,35 L
Halvmatt beis, som gir en jevn innfarging

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Treverk

Finish

20, Halvmatt

Rekkeevne

15 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data