Panellakk

Panellakk /globalassets/inriver/resources/27993_yunik_panellak_10_075l_yu-panella-755961.png?1ef3013d

Varianter

0,75 L
Halvmatt hvitpigmentert lakk

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 3 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

20, Halvmatt

Rekkeevne

16 (m2/l) Ordinær rekkeevne

12 (m2/l) Kort rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data