Hvitbejs

Hvitbejs /globalassets/inriver/resources/14096_yunik_hvidbejdse_3l_yu-hvidbej-755525.png?960b34b6

Varianter

3 L
Matt beis til paneltak, panelvegger og andre overflater av tre

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

Matt, 3

Rekkeevne

12 (m2/l) Ordinær rekkeevne

15 (m2/l) Lang rekkeevne

10 (m2/l) Kort rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data