Benkeplateolje

Benkeplateolje /globalassets/inriver/resources/rt86013_bordpladeolie-transparent_10_075l_yu-bord-755582.png?5e2ddccf
Vannavvisende olje til benkeplater

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Gjennomherde: 7 Dager

Rekkeevne

25 (m2/l) Ordinær rekkeevne

50 (m2/l) Lang rekkeevne

10 (m2/l) Kort rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data