Tregrunning (V)

Tregrunning (V) /globalassets/inriver/resources/11341_yunik_wood-primer-v_3l_yu-tre-v-746602.png?51e90fa3

Varianter

0,75 L
Svanen
3 L
Svanen
Hurtigtørkende grunning til tre

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Treverk

Finish

Matt

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data