Forankringsgrunn

Forankringsgrunn /globalassets/inriver/resources/81538_yunik_tak_vagg_forankringsgrund_3l-104645.png?7e9ce4bc

Varianter

10 L
3 L
1 L
Dryppfri grunning som sikrer vedheftning

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 3 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Vegg

Tak

Rekkeevne

5 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data