Pro Veggmaling Akrylplast 5 /globalassets/inriver/resources/14795_yunik_yunik-pro-wall-paint-acrylplast-5_10l_yup-ap5-726645.png?07ffeab1

Varianter

10 L
Matt akrylplastmaling til vegger og tak

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 2 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Vegg

Tak

Finish

Matt, 5

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data