Pro Veggmaling Akryl +7 /globalassets/inriver/resources/14802_yunik_yunik-pro-wall-paint-acryl-7_10l_yup-a7-726657.png?e6b59d7d

Varianter

10 L
Svanen
Svært fyldig plastmaling som gir en robust og rengjøringsvennlig overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

Matt, 7

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data