Pro Takfinish Akryl 3 /globalassets/inriver/resources/14808_yunik-pro_ceiling-paint-acryl-3_10l_yup-a3-727438.png?94beb359

Varianter

10 L
Svanen
Helmatt takmaling, som gir en refleksfri overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

3, Helmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data