Pro Veggmaling Akryl +25 /globalassets/inriver/resources/38468_yunik_pro_wall_paint_acryl_plus_25_10l.png?7e9ce4bc

Varianter

10 L
Svanen
Akrylmaling som gir en vakker, halvmatt overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 6 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

25, Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data