Pro Dekkbeis Akryl /globalassets/inriver/resources/38474_yunik_pro_wood_protect_opaque_acryl_10l.png

Varianter

10 L
Svanen
3 L
Svanen

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 30 Dager

Overflate

Tre, ute

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data