Pro Sparkelmasse Medium

Pro Sparkelmasse Medium /globalassets/inriver/resources/25241_yunik-pro_hand-filler-medium_10l_yup-sand-m-731607.png?14da43b6

Varianter

10 L
Svanen CE
Medium, lett håndsparkel til innendørs bruk

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Rekkeevne

1 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data