Pro Lettsparkel W

Pro Lettsparkel W /globalassets/inriver/resources/33265_yunik-pro_light-filler-w_10l_yup-let-vd-736872.png?61950e17

Varianter

10 L
CE
Medium, lett håndsparkel til rom utsatt for skiftende fukt

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Rekkeevne

1 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data