Pro Sprøytesparkel Airless Medium

Pro Sprøytesparkel Airless Medium /globalassets/inriver/resources/25243_yup-sand-a_10_15l_yup-sand-a-731964.png?14da43b6

Varianter

15 L
Svanen CE
Medium, lett sprøytesparkel til innendørs bruk

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Rekkeevne

1 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data