Yunik Pro Takmaling Iso 2_10 L /globalassets/inriver/resources/14838_yunik_pro-ceiling-paint-iso-2_10l_yup-c-iso2-726641.png?e6b59d7d

Varianter

10 L
Matt takmaling med sperrende egenskaper

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 6 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

2, Helmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data