Wood Primer Grunningsolje V

Wood Primer Grunningsolje V /globalassets/inriver/resources/60851_yunik_wood-primer-grundingsolie-v_3l_yu-grund-v-736882.png?16781115

Varianter

3 L
0,75 L
Vanntynnbar, alkydoljebasert grunnolje, som trenger inn i treet.

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Tre

Tre

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

4 (m2/l) Kort rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data