Murmaling Plus

Murmaling Plus /globalassets/inriver/resources/68792_yunik_murmaling_10l-109516.png?c5629fd4

Varianter

10 L
3 L
Fasademaling som gir en robust og meget værbestandig overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Overflate

Plaster

Betong

Rekkeevne

7 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data