Forankringsgrunning

Forankringsgrunning /globalassets/inriver/resources/68145_yunik_murgrunder_3l.png

Varianter

10 L
3 L
Vannbasert fasadegrunning

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 3 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Finish

Matt

Rekkeevne

5 (m2/l) Ordinær rekkeevne

7 (m2/l) Lang rekkeevne

3 (m2/l) Kort rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data